Menu
Home Page

St FagansCW Primary School

Happy to love, learn and pray together
Hapus I garu, dysgu a gweddio gyda'n gilydd

Cymraeg

 

 

Welsh Phrase of the week!

Mawrth 2020

Foundation Phase

2/3/20- Ble rwyt ti'n byw? Dw i'n byw yng Nghaerdydd

9/3/20- Beth wyt ti'n hoffi ? Dw i'n hoffi......... /Dw i ddim yn hoffi.......

16/3/20- Sut maer tywydd heddiw? Ydy hi'n ...bwrw glaw ?

23/3/20- Faint o'r gloch ? Mae'n amser......

30/3/20- Pasg hapus.

 

Key Stage 2

2/3/20-Ble mae'r.........?

9/3/20-Wyt ti'n hoffi.....?Dw i ddim yn hoffi......achos mae'n......

         Dw i'n dwlu ar.........achos mae'n....... ond.........

16/3/20-Beth wyt ti'n eisiau i'r gino? Dw i'n eisiau ........achos.......

          Dw i ddim yn eisiau........achos.......

23/3/20-Pa bwnc wyt ti'n hoffi? 

30/3/30- Pasg hapus

Chwefror 2020

Foundation Phase

3/2/20-Pa siap ydy hwn?

10/2/20- Beth ydy hwn ?

24/2/20- Bore da/Prynhawn da, Sut wyt ti?

 

Key stage 2

3/2/20- Pa siap ydy hwn? Pa lliw.......?

10/2/20- Beth wyt ti'n gallu wneud? Dw i'n gallu..../Dw i ddim yn gallu.....

24/2/20- Beth wyt ti'n gallu wneud? Dw i'n gallu..../Dw i ddim yn gallu.....

       Beth wyt ti'n mywnhau?

Ionawr 2020

Foundation Phase

6/1/20- Croeso

13/1/20- Ble wyt ti'n byw? Dw i'n byw .....

20/1/20- Beth sy'n bod ? Mae (body part) tost gyda fi.

27/1/20- Sawl (noun) ? Un, dau, tri , pedwar etc 

 

Key stage 2

6/1/20- Croeso i (...dosbarth 4/Ysgol Sain Ffagan etc).Blwyddyn Newydd Da

13/1/20- Ble wyt ti'n byw? Dw i'n byw ..... gyda......Ble mae (Jac) yn byw?

20/1/20- Sut wyt ti'n teimlo? Beth sy'n bod ? Beth sy'n bod ar (Harri/Megan)

27/1/20- Sawl (noun) ? Un, dau, tri , pedwar etc

           Faint o'r gloch ydy hi? Mae hi'n hanner awr wedi.../Chwarter wedi/chwarter i .....

 

 

Rhagfyr 2019

Foundation Phase

2/12/19- Beth sy'n bod?

9/12/19-Ga i .......os gwlewch yn dda?

16/12/19- Nadolig Llawen a Blywyddyn Newydd Da.

 

Key Stage 2

2/12/19- Beth wyt ti eisiau i ginio?

9/12/19- Ga i ....os gwelwch yn dda?

16/12/19- Nadolig Llawen a Blywyddyn Newydd Da.

 

 

 

 Tachwedd 2019

Foundation Phase

11/11/19- Faint o'r gloch?    Mae'n amser cinio.

18/11/19- Sut mae'r tywydd heddiw?  Mae hi'n oer/ bwrw glaw....

 

Key stage 2

11/11/19- Faint o'r gloch ydy hi ?  Mae hi'n haner awr wedi deg.

18/11/19- Sut oedd y tywydd ddoe? Roedd hi'n bwrw glaw ond doedd hi ddim yn oer.

 

 

Top