Menu
Home Page

St FagansCW Primary School

Happy to love, learn and pray together
Hapus I garu, dysgu a gweddio gyda'n gilydd

Cymraeg

 

 

Welsh Phrase of the week

Croeso - each week teachers and pupils will work towards further developing their Welsh conversational skills. Please look here weekly to see the new phrase and use at home and out of school as much as possible. Diolch yn fawr.

 

 

Foundation Phase

Juniors

Wb-

7/9/20

Bore da/Prynhawn da/Nos da/Hwyl fawr.

Croeso….

 Bore da/Prynhawn da/Nos da/Hwyl fawr,Da bo chi

Hwyl fawr am y penwythnos, Gweld chi dydd Llun.

Croeso i dosbarth ?

14/9/20

Diolch, Diolch yn fawr

Os gwelwch yn dda

 

Diolch, Diolch yn fawr

Os gwelwch yn dda/Plis

 

21/9/20

Sut wyt ti?

Hapus/trist/wedi blino/bendigedig.

Sut wyt ti?

Hapus/trist/wedi blino/bendigedig.-  REVISE

Sut wyt ti’n teimlo? Dw i’n teimlo……

28/9/20

Sefwch/eisteddwch

Dim siarad/Byddwch yn dawel

General commands- Cerddwch/golchwch eich dwylo.

Ble mae…….?   Dyma….

Ga i ? …….

Sut mae’r tywydd heddiw?

Mae hi’n heulog/bwrw glaw/gymylog/oer.

Sefwch/eisteddwch

Dim siarad/Byddwch yn dawel

General commands- Cerddwch/golchwch eich dwylo.

Ble mae…….?   Dyma….

Ga i ? …….

Oes [noun] yn [room of the house]?

Oes/Nag oes.

5/10/20

Ga i fynd i’r ty bach os gwelwch yn dda?

Cei/Na chei.

Mae’n amser chwarae/cinio/ canu/stori etc

 

Ga i fynd i’r ty bach os gwelwch yn dda?

 Cei/Na chei.

 

 

12/10/20

Ble mae…….?   Dyma….

Ga i ? …….

 

Ble mae…….?   Dyma/Mae…… yn …. (with reasons)

Ga i ? …….

Dangoswch i fi….

 

19/10/20

 Faint o’r gloch?

Mae’n amser chwarae/cinio/ canu/stori etc.

 

Faint o’r gloch?

Mae’n amser chwarae/cinio/ canu/stori (include subjects).

Mae’n un o’r gloch/ a haner awr wedi….etc

 

26/10/20

 

HALF TERM

 

HANNER TYMOR

 

 

 

Top