Menu
Home Page

St FagansCW Primary School

Happy to love, learn and pray together
Hapus I garu, dysgu a gweddio gyda'n gilydd

Cymraeg

 

 

Welsh Phrase of the week!

Ionawr 2020

Foundation Phase

6/1/20- Croeso

13/1/20- Ble wyt ti'n byw? Dw i'n byw .....

20/1/20- Beth sy'n bod ? Mae (body part) tost gyda fi.

27/1/20- Sawl (noun) ? Un, dau, tri , pedwar etc 

 

Key stage 2

6/1/20- Croeso i (...dosbarth 4/Ysgol Sain Ffagan etc).Blwyddyn Newydd Da

13/1/20- Ble wyt ti'n byw? Dw i'n byw ..... gyda......Ble mae (Jac) yn byw?

20/1/20- Sut wyt ti'n teimlo? Beth sy'n bod ? Beth sy'n bod ar (Harri/Megan)

27/1/20- Sawl (noun) ? Un, dau, tri , pedwar etc

           Faint o'r gloch ydy hi? Mae hi'n hanner awr wedi.../Chwarter wedi/chwarter i .....

 

 

Rhagfyr 2019

Foundation Phase

2/12/19- Beth sy'n bod?

9/12/19-Ga i .......os gwlewch yn dda?

16/12/19- Nadolig Llawen a Blywyddyn Newydd Da.

 

Key Stage 2

2/12/19- Beth wyt ti eisiau i ginio?

9/12/19- Ga i ....os gwelwch yn dda?

16/12/19- Nadolig Llawen a Blywyddyn Newydd Da.

 

 

 

 Tachwedd 2019

Foundation Phase

11/11/19- Faint o'r gloch?    Mae'n amser cinio.

18/11/19- Sut mae'r tywydd heddiw?  Mae hi'n oer/ bwrw glaw....

 

Key stage 2

11/11/19- Faint o'r gloch ydy hi ?  Mae hi'n haner awr wedi deg.

18/11/19- Sut oedd y tywydd ddoe? Roedd hi'n bwrw glaw ond doedd hi ddim yn oer.

 

 

Top