Menu
Home Page

St FagansCW Primary School

Happy to love, learn and pray together
Hapus I garu, dysgu a gweddio gyda'n gilydd

Cymraeg

 

 

Welsh Phrase of the week

Croeso - each week teachers and pupils will work towards further developing their Welsh conversational skills. Please look here weekly to see the new phrase and use at home and out of school as much as possible. Diolch yn fawr.

 

Phrase of the Week AUT 2 2021

Brawddeg yr Wythnos AUT 2021

 

Foundation Phase

KS2

WB-1/11/21

Bore da, Prynhawn da, Nos da, Hwyl fawr

Bore da, Prynhawn da, Nos da, Hwyl fawr.

Hwyl fawr am y penwythnos, Gweld chi dydd Llun

Croeso i dosbarth......, Dewch i mewn

8/11/21

Sut wyt ti ?

Dw i'n.... (hapus, trist, wedi blino)

Sut wyt ti'n teimlo? 

Dw i'n teimlo..... (hapus, trist, wedi blino)

15/11/21

Sut mae'r tywydd heddiw? 

Mae hi'n .... (bwrw glaw, oer, wyntog)

 

Sut mae'r tywydd heddiw? 

Mae hi'n .... (bwrw glaw, oer, wyntog) a/ond/. 

Dydy hi ddim yn ....2

22/11/21

Faint o'r gloch?

Mae'n amser cinio/chwarae/stori

Faint o'r gloch?

Mae'n amser cinio/chwarae/stori

Mae un o'r gloch/a haner awr wedi.....

29/11/21

Pa siap ydy hwn ?

Dyma clych, sgwar, triongle, petryal, seren

Pa siap ydy hwn ?

Dyma clych, sgwar, triongle, petryal, seren

6/12/21

Pa lliw wyt ti'n hoffi?

Dw i'n hoffi...coch, melyn, oren, pinc (all colours)

 

 

Pa lliw wyt ti'n hoffi?

Dw i'n hoffi...coch, melyn, oren, pinc (all colours).

Inlcude -aur, arian, llwyd

13/12/21Nadolig Llawen i chi a Blwyddyn Newydd dda.Nadolig Llawen i chi a Blwyddyn Newydd dda.

 

 

 

 

 

Top