Menu
Home Page

St FagansCW Primary School

Happy to love, learn and pray together
Hapus I garu, dysgu a gweddio gyda'n gilydd

Cymraeg

 

 

Welsh Phrase of the week

Croeso - each week teachers and pupils will work towards further developing their Welsh conversational skills. Please look here weekly to see the new phrase and use at home and out of school as much as possible. Diolch yn fawr.

 

Phrase of the Week :Autumn Term 2- 2022

Brawddeg yr Wythnos :Hydref (2) 2022

 

 

 

 

Infants

Juniors

Wb-

7/11/22

Bore da/Prynhawn da/Nos da/Hwyl fawr.

Croeso….

 

Seasonal- COFIWCH (remember for Remembrance Day)

 Bore da/Prynhawn da/Nos da/Hwyl fawr,Da bo chi

Hwyl fawr am y penwythnos, Gweld chi dydd Llun.

Croeso i dosbarth, Dewch I mewn

 

Seasonal- COFIWCH (remember for Remembrance Day)

14/11/22

Ble rwyt ti’n byw?

Dw I’n byw yn Nghaerdydd/Ely/St Fagans

 

Extend to include house number /family members?

Ble rwyt ti’n byw?

Dw I’n byw yn Nghaerdydd/Ely/St Fagans

Dw I’n byw 123 Drope gyda mam, tad, etc

Dw I’n byw yn ty semi…

 

21/11/22

Sut mae’r tywydd heddiw?

Wyt ti’n heulog?   Ydw…

                            Nag ydw…..Mae hi’n….

Focus on correct yes/ no response

 Sut mae’r tywydd heddiw?

Mae hi’n heulog/bwrw glaw/gymylog/oer. And ond, a, achos extensions

Wyt ti’n stormus……. Ydw/Nag ydw….

Negative … Dydy hi ddim yn stormus

 

SUT OEDD Y TYWYDD DDOE? ROEDD HI’N……..DOEDD HI’N….

28/11/22

Pa siap ydy hwn?

Introduce- clych, triongle, sgwar, petryal, seren

Pa siap ydy hwn?

Revise basic shapes

 

Ydy hi’n cylch. Seren etc

5/12/22

Beth wyt ti’n eisiau i cinio?

Dw I’n eisiau …. Tatus bob/selsig etc ….

Beth wyt ti’n eisiau i cinio?

Dw I’n eisiau …. Tatus bob/selsig etc ….

 

Include negative…. Dw I ddim yn eisiau….

12/12/22

 Ga i chwarae gyda ti ?   Ga i ddiod?

Cei/Na Chei

 

 Ga i chwarae gyda ti ?   Ga i ddiod?

Cei/Na Chei

Pwy sy eisiau chwarae

 

19/12/22

 Nadolig llawen I chi

Blwyddyn Newydd dda

Nadolig llawen I chi

Blwyddyn Newydd dda

Beth wyt ti’n eisiau gyfer Nadolig ?                    Dw I’n eisiau…   Hofffwn i…….

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Gwyl Dewi Sant 2022- Home- School link activities for FP and KS2

Top