Menu
Home Page

St FagansCW Primary School

Happy to love, learn and pray together
Hapus I garu, dysgu a gweddio gyda'n gilydd

Cymraeg

 

 

Welsh Phrase of the week

Croeso - each week teachers and pupils will work towards further developing their Welsh conversational skills. Please look here weekly to see the new phrase and use at home and out of school as much as possible.

You can hear the phrase of the week via ClassDojo.  Diolch yn fawr.

 

Phrase of the Week : Summer Term 2

Brawddeg yr Wythnos :

 

 

 

FP

KS2

WB-

5.6.23

 

Faint o'r gloch?

Amser chwarae, amser cinio etc

 

Faint o'r gloch ydy hi?

Mae hi'n .........o'r gloch/ hanner awr wedi/chwarter i.....

 

12.6.23

Sut mae'r tywydd heddiw ? 

Mae hi'n .....

Dydy hi ddim yn....

 

Sut oedd y tywydd ddoe?

Roedd hi'n....

Doedd hi ddim....

 

Sut fydd y tywydd yfory?

 

19.6.23

Sut wyt ti?

Sut wyt ti heddiw ?

Dw i'n....hapus/trist

Dw i ddim yn....

 Sut wyt ti'n teimlo?

Dw i'n teimlo......a /ond/achos....

Dw i ddim yn teimlo......

 

26.6.23

Beth wyt ti'n eisiau?

Dw i'n eisiau...   

Beth sy'n bod? 

Pam ?

Mae pen dost gyda fi achos.....

 

03.07.23

 

 

 

 

Oes (noun) gyda ti ?

Oes, dw i'n.....

Nag oes, dw i ddim.....

Oes (noun) gyda (Sam)?

Oes, mae (noun) gyda (Sam) ond does dim (noun) gyda fe/hi

10.07.23

Wyt ti'n (verb/feeling) ?

Ydw, dw i'n ...

Nag ydw,dw i ddim yn (verb/feeling)

 

Wyt ti eisiau (noun/verb)?

Ydw, dw i eisiau (noun/verb) achos mae'n .....

Nag ydw, dw i ddim eisiau (noun/verb)achos mae'n...

17.7.23

Ble rwyt ti'n byw?

Dw i'n byw yng Caerdydd/ym Mhenarth/yn y Bari       

Ble est ti?

Es i/ i'r (place) gyda (person) ar/yn (when)

 

SUMMER TERM

                 GWYLIAU'R HAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welsh Dictionary

Dydd Gwyl Dewi Sant 2022- Home- School link activities for FP and KS2

Why Learn Welsh

Top